Svensk Klimatstyrning AB

Svensk Klimatstyrning AB är ett familjeföretag med 10 anställda. Vi har drygt 20 års erfarenhet av byggnadsvård och klimatrelaterade frågor med ca 300 klimatanalyser och 250 stora och små projekt i många kyrkor samt över 80 nykonstruerade styr- och övervakningssystem. Våra huvudsakliga arbetsområden är klimat, byggnadsvård, projektledning och energifrågor i kyrkor. Vi utför även årliga uppföljningar av klimat och energi i ett stort antal kyrkor.

Vi arbetar som ett konsulterande/rådgivande företag. Vi har ett stort kontaktnät av bl a entreprenörer, konservatorer, Länsstyrelser och stift. Målet är ett inomhusklimat som är optimalt för byggnadens och inventariernas fortbestånd, samtidigt som de olika verksamheterna ska kunna fungera bra. Dessutom finns möjlighet att spara energi.

Vi utgår från Kolbäck.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992