Guldsmedshyttans kyrka

Guldsmedshyttans kyrka, Västerås stift

Vi har utfört klimatmätningar och tagit fram ny digital vård- och underhållsplan för Guldsmedshyttans kyrka i Västerås stift.