Irsta kyrka, Västerås pastorat

I Irsta kyrka arbetar vi med projektering och projektledning av

  • ny styr-, regler- och övervakningsutrustning

Dessutom arbetar vi med uppdatering av befintlig vårdplan, även i digital databasform. För mer information angående detta se vidare på hemsidan www.vu-data.se