Västerås domkyrka, Västerås pastorat

I Västerås domkyrka arbetar vi med brandskyddsåtgärder, där nuvarande arbetsmoment är asbestsanering och projektplanering  av sprinkleranläggning.

Samtidigt uppdateras även de brandskyddsplaner och SBA-arbete som finns.