Rolfstorps kyrka

Rolfstorps kyrka, Göteborgs stift

Vi har arbetat i Rolfstorps kyrka med flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

  • Klimat och mögelanalys färdigställt 2009
  • Projektering av ny värme-, el- och styranläggning färdigställt 2012
  • Inre renovering med orgel- och fönsterrenovering färdigställt 2012
  • KAE och tillståndsansökningar för ovanstående projekt