Villastad kyrka

Villstad kyrka, Växjö stift

Vi har arbetat med Villstad kyrka under många år i flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

  • Klimatanalys med studie av alternativa energikällor 1998
  • Projektering av ny värme-, el- och styranläggning gemensam anläggning för kyrka och församlingshem 1999
  • Årlig klimat- och energiuppföljning pågår fortfarande
  • KAE- och tillståndsansökan