Österlövsta kyrka

Österlövsta kyrka, Uppsala Stift

Vi har arbetat i Österlövsta kyrka med flera olika projekt.

De projekt som vi deltagit i är:

  • Klimat och mögelanalys
  • Yttre renovering av södra stigporten
  • Yttre renovering av klockstapeln
  • Projektering av ny värme-, el- och styranläggning