Berthåga krematorium, ny elanläggning

Installationerna härrör från krematoriets byggnadstid 1965 och är uttjänta av ålder. De motsvarar inte heller till sin konstruktion dagens krav i alla delar. Det finns anmärkningar gjorda vid elrevision som det nuvarande systemet inte kan uppfylla.

Under 2014 installerades en ny fjärrvärmeanläggning och luftbehandlingssystem och de elinstallationer som gjordes då berörs inte av de arbeten som nu planeras. Berthåga krematorium byggdes 1965 i samband med att Berthåga kyrkogård anlades.

Krematoriet är ritat av arkitekt Kurt von Schmalensee. Denne var 1929‐1961 stadsarkitekt i Norrköping men har även ritat flera kyrkor och krematorier. Norrköpings krematorium ritat av Schmalensee byggdes 1936‐1938. Efter pensioneringen från tjänsten som stadsarkitekt deltog han i restaurering av ett stort antal kyrkor men hade även andra uppdrag, såsom Berthåga krematorium.

Berthåga krematorium är skyddat enligt Kulturmiljölagen genom beslut 1996. Krematoriet är byggt kring en sluten innergård med väggar övervägande av rött tegel såväl interiört som exteriört. Taken bryter mot varandra i flera nivåer och en omgivande mur av granit bildar en kraftfull bas till byggnaden. De två begravningskapellen har en högklassig konstnärlig utsmyckning som även går igen i armaturer som troligen är ritade speciellt för byggnaden. Byggnaden är mycket lite förändrad vad gäller exteriör och publika utrymmen, medan kontorsutrymmen samt utrymmen för begravningsverksamheten har förändrats. Ett krematorium uppfyller två funktioner, dels den rituella ceremonin som sker i publika utrymmen, men även eldbegängelsen som sker i slutna lokaler. Utöver detta finns kontorsutrymmen och kommunikationsytor som visserligen i viss mån besöks av utomstående, men inte har ceremoniell betydelse.

Vi på Svensk Klimatstyrning är delaktiga i projektet som projektledare och med byggnadsantikvarie som antikvarisk medverkan.