Heds Kyrka, ny värmeanläggning

Heds kyrka

I projektet Ny el- och värmeanläggning ingår förnyelse av de tekniska installationerna i Heds kyrka. Den gamla elektriska elvärmen från slutet av 40-talet byts mot en ny vattenburen bergvärme-anläggning. Värmeanläggningen styrs via en ny klimatstyranläggning som tar hänsyn till inomhusfukt, temperatur, utomhusförhållanden och byggnadens användning. Till klimatstyrningen finns även en avfuktningsanläggning inkopplad. Det nya värmesystemets central placeras i ett gammalt pannrum där det i början av 1900-talet stod en varmluftspanna. Värmecentralen har rustats upp och ställts iordning för den nya tekniken.

I projektet förnyas hela elsystemet där ny elkraft och belysning byggs om. Kyrkan som tidigare inte haft automatisk klockringning kommer nu att förses med en sådan.

Detta projekt är omfattande för församlingen men enligt beräkningar i förprojekteringen planeras att energieffektiviseringen på sikt skall göra delar av underhållsinsatsen återbetalbar. Vi på Svensk Klimatstyrning har medverkat som projektörer och projektledare. Vi bistår även församlingen som byggherreombud i upphandlings- och tillståndsfrågor.

Om ovanstående typ av projekt är intressanta för er så tveka inte att kontakta oss för vidare information om era möjligheter att utföra motsvarande arbeten.