Erfarenheter

Vi har erfarenheter av följande arbeten utförda i kyrkor:

 • Fullständig renovering av interiören i kyrkor
 • Installation av tekniska system
 • Yttre renovering av kyrkor
 • Styr-, regler- och övervakningssystem
 • Avfuktning och ventilation
 • Dagvatten och dränering
 • Klimatrelaterade skador såsom
  • torkskador
  • svärtning
  • saltvittring
  • fuktskador
 • Konstaterande av mögel med efterföljande sanering
 • Konstaterande av svampangrepp med efterföljande sanering (bl a äkta hussvamp)
 • Sanering av asbest och DDT
 • Byggnadshistorik och karakterisering
 • Brand- och inbrottslarm
 • Vårdplaner i ”klassiskt” format
 • Vårdplaner i digitalt databasformat
 • Klimatanalyser och klimatmätningar
 • Nya värmesystem och byte av värmekälla
 • Utbildning och information
 • Projektledning av projekt inom Svenska kyrkans fastighetsförvaltning
 • Åskskydd
 • Sprinklersystem (högtrycksdimma)
 • Brandskyddsfrågor
 • Isolering av valv och vind
 • Antikvarisk medverkan

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992