Våra tjänster

Svensk Klimatstyrning AB är ett familjeföretag med 10 anställda. Vi har drygt 20 års erfarenhet av byggnadsvård och klimatrelaterade frågor med ca 300 klimatanalyser och 250 stora och små projekt i många kyrkor samt över 80 nykonstruerade styr- och övervakningssystem. Våra huvudsakliga arbetsområden är klimat, byggnadsvård, projektledning och energifrågor i kyrkor. Vi utför även årliga uppföljningar av klimat och energi i ett stort antal kyrkor.

Vi arbetar som ett konsulterande/rådgivande företag. Vi har ett stort kontaktnät av bl a entreprenörer, konservatorer, Länsstyrelser och stift. Målet är ett inomhusklimat som är optimalt för byggnadens och inventariernas fortbestånd, samtidigt som de olika verksamheterna ska kunna fungera bra. Dessutom finns möjlighet att spara energi.

Kyrkobyggnaderna och deras inventarier representerar arkitektoniskt, konstnärligt och kulturhistoriskt något av det främsta som finns i vårt land. Det är vårt gemensamma ansvar att vårda och bevara detta rika kulturarv.

Under de senaste 40-50 åren har klimatförhållandet i våra kyrkor förändrats. Detta har lett till klimatskador på byggnad, inredning och inventarier som är mer omfattande än vad som tidigare noterats under flera århundraden.

Att arbeta med kyrkobyggnader är ett ansvarsfullt arbete och kräver ett helhetstänkande för att resultatet ska bli det bästa.

Svensk Klimatstyrning AB kan utbilda och informera om hur drift och skötsel av kyrkobyggnader skall hanteras. Vår mångåriga erfarenhet av kyrkobyggnader och ett stort kontaktnät gör att vi kan bistå församlingar och samfälligheter med mycket varierande tjänster inom teknikområdet. Vi kan hjälpa församlingar att långsiktigt bevara kulturhistoriska värden, genom att arbeta med områden som exempelvis

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992