Byggnadsantikvariska arbeten

Svensk Klimatstyrning utför byggnadsantikvariska arbeten i samband med projekt eller utredningar. Vi kan även utföra antikvariska kontroller (medverkan) vid genomförande av renoveringar, ombyggnationer och liknande.

Vi utför kulturhistoriska karakteriseringar och medverkar vid upprättande av vårdplaner.

Vi har lång erfarenhet av byggnadsvårdsfrågor både från stift, länsmuseum och på konsultnivå.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992