Byggnadstekniska åtgärder

Vid ombyggnation arbetar vi med konstruktion av tak, väggar, valv, golv, dörrar, fönster, fasader etc.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992