Klimat i kyrkor

Kyrkobyggnaden skall inte bara vara ett museum för vårt kulturarv, utan skall användas i kyrkans verksamhet som ett levande gudstjänstrum. Detta innebär en önskan om värmekomfort för kyrkobesökaren. Ofta sammanfaller inte detta komfortkrav med kyrkobyggnadens och inventariernas klimatbehov.

Torkskada

Torkskada på träföremål

Inomhusklimatet (temperatur och relativ luftfuktighet) i kyrkan påverkar byggnaden och alla föremål som finns i den. Vi har alltför ofta erfarit att kyrkorummen har ett felaktigt klimat, vilket leder till skador och kostnader.

Följande tre typer av skador är vanligt förekommande i våra kyrkor:

Torkskador
Orsak: Låg relativ luftfuktighet
Följd: Sprickbildning och färgbortfall

 

 

Baksidan av mögelangripet altarskåp

Baksidan av mögelangripet altarskåp

Fuktskador
Orsak: Hög relativ luftfuktighet
Följd: Mögel, röta och alger

Svärtning
Orsak: Höga temperaturer i värmesystemet och långa drifttider
Följd: Nedsmutsning och sotbildning på väggar, valv, inredning och föremål

Kontakta oss för mer information gällande klimat i kyrkor.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992