Klimatmätningar i kyrkor

Svensk Klimatstyrning AB har mångårig erfarenhet av klimatmätningar i kyrkor. Vi har för tillfället ca 200 mätningar igång på olika platser i ca 70 olika kyrkobyggnader. Dessutom har vi ett stort antal kyrkor med styrsystem som följs upp kontinuerligt via nätet.

Klimatmätningar syftar till att fastställa aktuellt klimatförhållande i en kyrkobyggnad. Detta är förutsättningen för att finna lämpliga lösningar till att förbättra inomhusklimatet och därmed höja bevarandenivån. Mätningarna utförs med temperatur- och luftfuktighetsmätare.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992