Konstruktion av nya tekniska system

Då de tekniska systemen behöver åtgärdas i en kyrka sköter Svensk Klimatstyrning om konstruktion av bland annat följande anläggningar:

  • El- och tele
  • Värme
  • Styr-, regler och övervakning
  • VVS
  • Sprinkler
  • Dagvatten och dränering
  • Avfuktning
  • Ventilation
  • Säkerhet
  • Åskskydd

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992