Projekt- och byggledning

Svensk Klimatstyrning kan bistå med projektering, projektledning och byggledning, installationssamordning, upphandling, samordning av entreprenörer, kontroll och ekonomi.

Eftersom kyrkobyggnader tillhörande Svenska Kyrkan är något av det främsta kulturarv vi har måste all renovering och ombyggnation göras så att de antikvariska värdena bevaras. Detta är en viktig del i arbetet för projektledaren att övervaka hur arbetet utförs och sköta samordningen mellan entreprenörer, konservatorer, beställare och myndigheter. Ofta behöver kyrkan under tiden fungera och då får inga störningar uppstå.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992