Renovering, restaurering och konservering

Vi kan göra utredningar och analyser som visar på de skadebilder och renoveringsbehov som förekommer i en kyrkobyggnad, på inredning, inventarier och orglar. Vi visar på åtgärdsbehov och lämnar åtgärdsförslag på vad som ska göras och av vem. Vi kan stå till tjänst med projektering, att finna lämpliga entreprenörer som är kunniga för respektive arbete, projektledning, besiktning, utbildning och uppföljning. Vi hjälper även till med bidragsansökan och tillståndsansökan i samband med detta.

Vi arbetar även med åtgärdsplaner för sanering av bl a mögel och svamp.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992