Vårdplaner

Svensk Klimatstyrning uppdaterar och utarbetar vårdplaner med följande innehåll:

  • Byggnadshistorik och karakterisering
  • Vård- och underhållsbehov på kyrkogård
  • Vård- och underhållsbehov i kyrkobyggnad
  • Vård- och underhållsbehov för installationer
  • Vård- och underhållsbehov på inventarier, inredning och muralmåleri
  • Övriga byggnader på kyrkogården som ex klockstaplar, gravkor mm

I vårdplanen lämnas också information om åtgärdsbehov och åtgärdsförslag samt budgetunderlag och planering.

Vi utför våra vårdplaner i ett nytt databassystem vilket gör dem enklare att uppdatera och mer tillgängliga. För mer info se http://www.vu-data.se.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992