Värmesystem i kyrkor

Driftbudgeten för fastigheterna är en av församlingarnas tyngsta ekonomiska poster och med ökande energipriser och oron för framtida intäkter blir det mindre resurser kvar till den övriga verksamheten. Med en kontrollerad värmestyrning (med klimatsystem) ger det rätt driftkostnader, vilket ofta leder till besparingar. Med lämplig värmekälla kan priset på energi hållas ned.

Termografering av bänkvärmare

Termografering av elbänkvärmare

  • Vilken värmekälla skall vi ha?
  • Är det lönsamt att sänka och höja temperaturen i en kyrka?
  • Vilken temperatur skall vi ha i kyrkan?
  • Hur spar man energi i en kyrka?
  • Måste vi göra något åt värmesystemet för att installera ny styrutrustning?
  • Skadas inte orgeln om man sänker eller höjer temperaturen i kyrkorummet?

Var skall vi vända oss för att få hjälp?

Vi har kunskaperna att svara på era frågor och hjälpa er att finna lämpliga lösningar. För mer information kontakta oss.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992