Glanshammar kyrka

Glanshammar kyrka, Strängnäs stift

Vi har arbetat med alternativ värmekälla för Glanshammar kyrka i Strängnäs stift. Vi byggde om den direktverkande elvärmeanläggningen till en vattenburen värmepumpsanläggning med ny styr- , regler- och övervakningsanläggning. Den nya anläggningen är gemensam med församlingshemmet. Vi ansökte om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning) och skickade Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen.