Hararker kyrka

Haraker kyrka, Västerås stift

Vi har arbetat med Haraker kyrka, Västerås stift under många år i flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

 • Vård- och underhållsplan
 • Nytt styr-, regler- och övervakningssystem
 • Delvis ny värme
 • Larm
 • Åskskydd
 • Dränering
 • Klimatmätningar
 • Klimatanalyser
 • Nya entréer
 • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
 • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen