Kärrbo kyrka

Kärrbo kyrka, Västerås stift

Vi har arbetat med Kärrbo kyrka, Västerås stift under många år i flera olika projekt. De delar som vi har medverkat i är följande:

 • Vård- och underhållsplan 2005
 • Digitalisering av vårdplan i databasprogram 2013
 • Nytt styr-, regler- och övervakningssystem
 • Ny värme
 • Avfuktning 2012
 • Larm
 • Åskskydd
 • Renovering orgel
 • Inre renovering och rengöring
 • Dränering
 • Dagvattenavledning
 • Renovering klockstapel
 • Klimatmätningar
 • Klimatanalyser
 • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
 • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen