Kungsåra kyrka, Västerås pastorat

I Kungsåra kyrka arbetar vi med projektering och projektledning av

  • ny styr-, regler- och övervakningsutrustning
  • vattenavledningssystem
  • ny avfuktningsanläggning

Dessutom arbetar vi med uppdatering av befintlig vårdplan, även i digital databasform. För mer information angående detta se vidare på hemsidan www.vu-data.se