Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka, Uppsala stift

Vi har arbetat med Uppsala domkyrka under många år i flera olika projekt. I dessa projekt har vi bistått som projektledare, byggledare och arbetsmiljösamordnare. De huvudpunkter som vi har arbetat med är följande:

 • Vård- och underhållsplan
 • Projektledning av byggnation för ny orgel
 • Framtagning av ritningsunderlag (CAD)
 • Framtagning och kontroll av konstruktionshandlingar
 • Brandskyddsåtgärder (sprinkler, brandlarm, åskskydd etc.)
 • VVS-tekniska installationer
 • Styrsystem
 • Elsystem
 • Belysningssystem
 • Inbrottslarm
 • Inre renovering (konservering av föremål, muralmåleri, fönster med mera)
 • Kontroller och besiktningar
 • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
 • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen