Västerås domkyrka

Västerås domkyrka, Västerås stift

Vi har arbetat med Västerås domkyrka under många år i flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

  • Klimatanalys
  • Vård- och underhållsplan 2007 (kommer att digitaliseras under 2015)
  • Ny värmecentral
  • Ny styr-, regler och övervakningsutrustning
  • Nya urverk tornuren
  • Planering ny sprinkleranläggning
  • Asbestsanering
  • Delvis ny elanläggning
  • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
  • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen