Västermo kyrka

Västermo kyrka, Strängnäs stift

Vi har arbetat med Västermo kyrka under många år i flera olika projekt. De delar som vi har medverkat i är följande:

  • Klimat- och mögelanalys
  • Dagvattenavledning och dränering
  • Åskskydd
  • Avfuktning
  • Styr-, regler- och övervakningsutrustning
  • Inre renovering och sanering
  • Yttre renovering med tak och fasad
  • Projektledning
  • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
  • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen