Ytterenhörna kyrka, Enhörna församling

I Ytterenhörna kyrka arbetar vi med projektering och projektledning av

  • nytt värmesystem
  • ny styr-, regler och övervakningsutrustning
  • ny elanläggning