Brahe kyrkan

Brahekyrkan, Växjö Stift

Vi har arbetat med Brahekyrkan, Växjö stift under många år i flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

  • Klimatanalys med fukt- och mögelanalys och energiteknisk genomgång 2003
  • Långtids klimatmätning som fortfarande pågår.
  • Projektering av ny styr-, el-, värme och avfuktningsanläggning slutfördes 2006
  • Projektering av ny säkerhetsanläggning slutfördes 2007
  • Inre renovering slutfördes 2007
  • Samordning av konservatorsarbeten med metallkistor, metalltavlor, trä och textilier
  • Samordning av skadedjursåtgärder
  • KAE och tillståndsansökningar