Kungsåra kyrka, bredbandsanslutning

Kungsåra kyrka i Västerås pastorat har under 2016 installerat ny bredbandsanslutning i form av fiberkabel. Detta är ett steg i pastoratets utbyggnad av nya bredbandskommunikationer till landsortskyrkorna. I samband med schaktarbeten har pastoratet samtidigt passat på att förlägga mer elkanalisation än vad som tidigare funnits och planerat för ett framtida dagvattensystem. Svensk Klimatstyrning har fungerat som projektör och projektledare. Vi har upprättat ritningar och tillståndsansökningar och sköter den fortlöpande byggledningen. Vi har även ordnat med automatisk avrinning från de avfuktare som finns i byggnaden vilka sedan tidigare har installerats i utbyggnaden av klimatsystemet. I det tidigare projektet 2013 var vi även då projektörer och projektledare.

Om ovanstående typ av projekt är intressanta för er så tveka inte att kontakta oss för vidare information om era möjligheter att utföra motsvarande arbeten.